Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime“, Amberg, Germania

  • slideuri (1).jpg
  • slideuri (2).jpg
  • slideuri (3).jpg
  • slideuri (4).jpg
  • slideuri (5).jpg

Locația bisericii noastre

Vă așteptăm cu drag la

Biserica „Hl. Dreifaltigkeit”

situată lângă cimitirul la intersecția Regensburger
Str. cu Pfistermeisterstr., 92224, Amberg

Ne puteți găsi și pe Facebook

 Ca și în anul precedent, în prima duminică din luna iulie am primit vizita istoricului gălățean George Enache, care de data aceasta ne-a explicat cum poate să fie un soldat și un conducător politic cinstit ca sfânt în Biserica Ortodoxă. Această mini-conferință a fost ocazionată de sărbătorirea, la începutul lunii iulie, a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

 

În încheierea Sfintei Liturghii duminicale din 5 iulie, la momentul predicii, profesorul universitar George Enache a fost invitat să explice cum se pot împăca în viața unui sfânt calități aparent contradictorii: o viață virtuoasă, respectiv una care impune uzul de forță, uneori aceasta implicând vărsarea de sânge și uciderea. Istoricul a explicat celor de față ce înseamnă virtuțile în înțelegerea bisericească, raportul dintre Stat (puterea politică) și Biserică, respectiv modelele de viață pentru creștini. Deși porunca a şasea a Decalogului spune clar: „Să nu ucizi!” (Ieșire 20, 13), fiindcă puterea de viață și de moarte aparține numai lui Dumnezeu, totuși lupta pentru apărarea propriului popor, respectiv războiul dus în defensivă, este binecuvântat de Biserică. Desigur, uciderea rămâne ea însăși în orice condiție un păcat, motiv pentru care Sfântul Ștefan cel Mare a impus uneori, în urma unor bătălii, un post de mai multe zile pentru toți oștenii, arătând prin aceasta că, dincolo de bucuria victoriei, e nevoie de pocăință pentru sângele vărsat. Referindu-se la atitudinea Bisericii față de conducerea politică, profesorul gălățean a amintit de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că „ Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite” (Romani 13, 1). Aceasta nu înseamnă acceptarea tuturor abuzurilor făcute de către conducători de-a lungul vremurilor, ci recunoașterea faptului că Dumnezeu rânduiește pacea și buna înțelegere prin mâinile oamenilor. Există exemple în Vechiul Testament care ne arată cum Dumnezeu a rânduit poporului israelit regi, pe Saul, iar apoi pe David, atunci când Saul din pricina păcatelor a devenit nevrednic de slujirea sa.

În final, prof. Enache a amintit de virtuțile domnitorului Ștefan cel Mare, care chiar dacă a săvârșit și păcate, este cinstit ca sfânt pentru viața sa în slujba neamului și a bunei rânduieli. Voievodul era cinstit ca sfânt, de către popor, încă din Evul Mediu, după cum reiese din diferite cronici.

Mini-conferința poate fi ascultată pe pagina Facebook a parohiei noastre, aici.

Prof. George Enache predă la Facultatea de Istorie, Litere și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, fiind și îndrumător de doctorate. Domnia Sa a fost, pentru o vreme, cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și a publicat numeroase studii și monografii, printre care: (împreună cu  Adrian  N.  Petcu):  Patriarhul  Justinian  şi  Biserica  Ortodoxă  Română  în  anii 1948-1964;  Monahismul  ortodox  şi  puterea  comunistă  în  România anilor  '50; Despre  curajul  de  a  rosti:  Episcopul  Nicolae  Popovici  al Oradiei; Părintele  Arsenie  Boca  în  atenţia  poliţiei  politice  din România  (Editura Partener, Galaţi, 2009);  Conştiinţa creştină în modernitate. Chipuri şi fapte  și Biserica în comunism. Modele şi mărturii (Ed. Eikon, 2014); Sandu Tudor (Părintele Daniil), ideologiile extremiste și poliția politică (Ed. Lumea Credinței, 2018); Părintele Ioan Iovan în oglinzi paralele (împreună cu M. Vasileanu și I.M. Croitoru, Ed. Lumea Credinței, 2019), Biserica din Arhiepiscopia Dunării de Jos în perioada comunismului. Mărturii, pătimitori, mărturisitori (împreună cu Pr. E. Drăgoi și Pr. C. Dumbravă, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2019) ș.a.