Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime“, Amberg, Germania

  • slideuri (1).jpg
  • slideuri (2).jpg
  • slideuri (3).jpg
  • slideuri (4).jpg
  • slideuri (5).jpg

Locația bisericii noastre

Vă așteptăm cu drag la

Biserica „Hl. Dreifaltigkeit”

situată lângă cimitirul la intersecția Regensburger
Str. cu Pfistermeisterstr., 92224, Amberg

Ne puteți găsi și pe Facebook

Iubiți credincioși,

Anul acesta nu putem sărbători Învierea la Biserică, așa cum o făceam de obicei. Este o greutate pe care suntem nevoiți să o purtăm fiecare, dar nădăjduim că ea se va încheia curând, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne temem, nici să disperăm, trăind în spaima bolii și a morții. Desigur, e bine să fim atenți în tot ceea ce facem, să ne păstrăm sănătatea protejându-i și pe cei din jur. Însă noi credem în Iisus Hristos, Domnul Care a înviat din morți și care ne va învia și pe noi, în vremurile cele de pe urmă. Cu nădejdea în ajutorul Lui, vom trece peste toate greutățile!

Vă propunem această rugăciune pentru acasă, în ziua Învierii Domnului:

Aprindem lumânările noastre (de la lumina primită, sau de la candelă) și cântăm împreună :

HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI, CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND ȘI CELOR DIN MORMINTE VIAȚĂ DĂRUINDU-LE !

Apoi citim:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat.

Înviind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică şi mare milă.

Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra rasturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger: Pentru ce-L căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgiurile cele de îngropare! Alergaţi şi vestiți lumii că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce mântuieşte neamul omenesc.

 De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel Ce dai celor căzuţi ridicare.

Apoi, ne rugăm:

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău. Amin

Spunem  și  rugăciunea  înainte  de masă:

Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvântează mâncarea și băutura robilor Tăi, că sfânt ești, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ne salutăm cu salutul pascal:   Hristos a înviat! și răspundem: Adevărat a înviat!

Vă dorim Sărbători fericite cu sănătate și bucuria Domnului Cel înviat!

De știut: Pâinea binecuvântată (numită și „paștile”), este anafura de la Sfintele Paști. Ea se ia cu evlavie dimineața, pe nemâncate, în toată Săptămâna Luminată. Înainte de a o consuma, spunem imnul „Hristos a înviat!”